What is a variable

A characteristic, number, or quantity that increases or decreases over time, or takes different values in different situations. Two basic types are (1) Independent variable: that can take different values and can cause corresponding changes in other variables, and (2) Dependent variable: that can take different values only in response to an independent variable.

 

 

نوشته اصلی توسط موتورولا در سال 1986 توسعه یافته، استراتژی مدیریت کسب و کار در حال حاضر در بسیاری از صنایع مختلف در تلاش برای بهبود کیفیت محصولات و یا خدمات کسب و کار از طریق حذف نقص و خطا تولید شده استفاده می شود. استراتژی شامل ایجاد گروه از افراد در کسب و کار و یا سازمان که وضعیت متخصص در روش های مختلف، و پس از آن هر پروژه با توجه به مجموعه ای از مراحل در تلاش برای رسیدن به نقاط عطف خاص مالی انجام شده است. یک فرآیند شش سیگما به عنوان یکی که در آن 99.99966٪ از محصولات ایجاد شده انتظار می رود که از نظر آماری رایگان از نقص تعریف شده است.

طراحی سایت
جمعه 6 ارديبهشت 1398.
تاریخ شمسی :
Apr 26 2019.
تاریخ میلادی :
JoomShaper