نوشتن یک طرح کسب و کار

نوشتن یک طرح کسب و کار: 9 بخش اساسی

 یک طرح رسمی کسب و کار سند مهمی برای هر کسب و کار محسوب می شود. ممکنست کارآفرینانی که تازه شروع به کار می کنند آوردن افکار، اهداف و در برخی موارد رؤیاهایشان بر روی کاغذ را پروسه وحشتناکی بدانند. با این وجود، آن برای موفقیت در کسب و کارتان بسیار مهم است. یک طرح کسب و کارهمه جنبه های فعالیتهای شغلی را بسط می دهد. اگر اطلاعات زیر را مورد توجه قرار دهید، نوشتن یک طرح کسب و کار چندان هم طاقت فرسا نیست.

 

هدف طرح کسب و کار

 قبل از تنظیم یک طرح کسب و کار مهم است بدانیم چرا این سند برای موفقیت در کسب و کارتان بسیار مهم است. طرح کسب و کار همه جنبه های فعالیتهای شغلی تان از بازاریابی گرفته تا سازماندهی و مدیریت را بسط می دهد. این سند نه تنها به دارندگان آن کمک می کند بفهمند که کسب و کار به کدام سو پیش رود بلکه برای وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه نیز لازم است.

 

9 بخش اساسی یک طرح کسب و کار

 یک طرح خوب کسب و کار، بر طبق مدیریت کسب و کارهای کوچک آمریکا، چندین جزء اساسی دارد. زمانی که یک طرح کسب و کار برای کسب و کار کوچک خود تنظیم می کنید به 9 بخش زیر توجه داشته باشید.

 

خلاصه اجرایی

 هرچند که این اولین بخشی است که خوانندگان می بینند اما باید آن را در انتهای طرح کسب و کار خود بنویسید. خلاصه اجرایی چکیده کل طرح کسب و کار است و توجه خوانندگان را به خود جلب می نماید و یا قبل از اینکه بیشتر بخوانند باعث می شود آنها علاقه خود را از دست بدهند. این خلاصه، بعنوان بخش مهم کسب و کار، در اصل پیشینه شرکتتان را به خوانندگان می گوید، اینکه شرکت شما امروز کجا قرار دارد و به چه سمت و سویی پیش می رود؛ در اینجاست که شما موفقیت بالقوه ایده کسب و کارتان را در اختیار دیگران می گذارید.

 

تحلیل بازار

 در این بخش، توضیح مختصری درباره صنعت، اطلاعاتی درباره بازار هدف خود و ارزیابی نتایج آزمون بازار و رقابت خود ارائه نمایید.

 

توصیف شرکت

 توضیح مختصری درباره شرکت خود شامل ماهیت کسب و کار خود و عواملی که باعث موفقیت کسب و کارتان می گردد ارائه دهید. همچنین توضیح بدهید چگونه کالا یا خدمات شما نیازی را برآورده می سازند و چگونه مشتریان بالقوه متوجه می شوند که به آن کالا یا خدمات نیاز دارند.

 

مدیریت و سازماندهی

 درباره مالکیت شرکت، مدیریت و هیئت مدیران (در صورت وجود) توضیح دهید. صلاحیت، تجربه و دانش اهمیت درند و به خوانندگان این بینش را می دهند که چگونه این افراد در خودر این ساختار سازمانی هستند و در نقشهایی که به آنها محوّل شده چه خدماتی را ارائه می دهند.

 

بازاریابی و مدیریت فروش

 استراتژی بازاریابی و اینکه قصد دارید چگونه فروش خود را پیش ببرید را توضیح دهید. استراتژی نفوذ در بازار، استراتژی رشد، استراتژی توزیع و استراتژی ارتباطات را نیز بیان نمایید. درباره استراتژی های فروش نیز باید توضیح دهید تا اطلاعاتی درباره کارمندان فروش و فعالیتهایشان ارائه نموده باشید.

 

خط کالا یا خدمات

 برای خوانندگان توضیح دهید که چه چیزی می فروشید و کالا یا خدمات چگونه به مشتریان کنونی و بالقوه شما منفعت می رسانند. شواهدی ارائه دهید که شرکت شما کالا یا خدماتی را ارائه می نماید که راه حل مشکلی است که در بازار هدف شناخته شده است. اطلاعاتی درباره هزینه کالا یا خدمات، عرضه کنندگان و هر خدمات جدیدی که ممکنست اضافه شود را نیز باید در این بخش بگنجانید.

 

تقاضای تأمین بودجه

 شرایط تأمین بودجه کنونی و در آینده، اینکه چگونه از آن بودجه استفاده خواهد شد و طیفی از استراتژی هایی که بر تقاضای بودجه تأثیر می گذارند را بگنجانید. هر عاملی که مستقیماً بر توانایی شما در بازپرداخت وام تأثیر می گذارد، مانند دریافت ها، فروش شرکت در آینده یا خریدن سهام شرکت، را نیز بیان نمایید.

 

امور مالی

 وام دهندگان بالقوه هم به اطلاعات مالی گذشته و هم به اطلاعات مالی آینده نیاز دارند. صورت های مالی سه تا پنج سال گذشته، صورت گردش وجوه، ترازنامه ها و صورت درآمدها را بگنجانید. همان صورت ها را باید با اطلاعات پیش بینی شده برای پنج سال آینده آماده نمایید.

 

پیوست

پیوست یک بخش مجزاست که نباید آن رادر بدنه اصلی طرح کسب و کار گنجاند. اطلاعات محرمانه و مربوط به مالکان می تواند بخشی از پیوست باشد و به همین دلیل هم نباید آن را براحتی در اختیار افرادی که از شما تقاضای کسب و کار می کنند قرار دهید. ممکنست بستانکاران به این اطلاعات نیاز داشته باشند بنابراین باید بنا به ضرورت در دسترس قرار گیرند. اسناد و مدارکی که ممکنست در پیوست گنجانده شوند شامل اطلاعات بررسی، نامه های مرجع، سوابق اعتبار شخصی و تجاری، حق ثبت اختراعات، مجوزها، قراردادها و اطلاعات تماس مشتریان می باشند.

 همانطور که می بینید نوشتن یک طرح کسب و کار مستلزم صرف وقت و منابع است تا اطمینان حاصل شود که همه اطلاعات مربوطه گنجانده شده اند. طرح کسب و کار، بعنوان یک سند مهم در تأمین بودجه از بستانکاران و سرمایه گذاران باید با تمرکز بر نقاط قوّت خاصی که کسب و کار شما را از رقابت جدا می سازد تنظیم شود.

طراحی سایت
يكشنبه 31 شهريور 1398.
تاریخ شمسی :
Sep 22 2019.
تاریخ میلادی :
JoomShaper