ترجمه کدهای سوئیفت

جدول مقابل شامل :

-         تمام استانداردهای MT می باشد که در راهنمای مرجع MT های استاندارد تعیین شده اند که این استاندارد در 21 نوامبر 2009 منتشر شده است.

-         هر پیغام دارای یک شناسه می باشد که شامل نام آن پیغام و توضیح کوتاهی در مورد آن است.

MT

نام MT

هدف

101

درخواست انتقال

درخواستی برای بدهکار کردن حساب مشتری نزد موسسه دیگر

102/102+

انتقال اعتبار مشتری در چند مرتبه

صلح کردن(انتقال مال با سند کتبی ) به چند شیوه مختلف بین موسسات مالی

103/103+

انتقال اعتبار مشتری تک مرحله ای

هدایت انتقال دارایی

104

بدهی مستقیم و درخواست برای پیام انتقال بدهی

انتقال برای ساختارهای بدهی مستقیم و درخواست برای بدهی مستقیم در میان موسسات مالی

105

پاکت EDIFACT

پاکتی که یک پیغام EDIFACT با حجم 2k را منتقل می نماید

107

پیغام مستقیم عمومی

دستور برای بدهکار کردن حساب بدهکار و جمع آوری پرداختها از حساب مزبور

110

تایید چکها

تایید یا تصدیق صادر کننده چک توسط توسط بانک تادیه کننده وجه 

111

درخواست برای توقف پرداخت یک چک

درخواست بانک تادیه کننده وجه برای توقف پرداخت یک چک

112

شرایط درخواست توقف پرداخت چک

عملیاتی را که به منظور جلوگیری از پرداخت مبلغ یک چک صورت می گیرد گویند

 

دسته بندی 2 انتقالهای موسسه مالی

MT

نام MT

هدف

200

انتقال موسسه مالی برای حساب خود

درخواست برای انتقال دارایی ارسال کننده به حساب خود نزد موسسه مالی دیگر

201

انتقال موسسه مالی برای حساب خود در چند مرتبه

کد 200 در چند مرتبه

202202COV/

انتقال کلی موسسه مالی

درخواستها باری جابجایی دارایی بین موسسات مالی

MT

نام MT

هدف

203

انتقال کلی موسسه مالی در چند مرتبه

کد 202 در چند مرتبه

204

پیغام بدهی مستقیم بازارهای مالی

درخواست دارایی از بانکهای عضو SWIFT

205/205COV

توقیف انتقال موسسات مالی

انتقالهای آتی یک درخواست انتقال داخلی

207

درخواست برای انتقال موسسات مالی

درخواست برای بدهکار نمودن حساب موسسه مالی درخواست کننده نزد موسسه مالی دریافت کننده یا موسسه مالی سرویس به حسابها

210

توجه برای دریافت

اطلاع به دریافت کننده که دارایی را از حساب ارسال کننده دریافت خواهد نمود.

256

تایید چکهای غیر قابل پرداخت

اطلاع رسانی به ارسال کننده در مورد یک و یا بیشتر کدهای 206 ارسالی از یک و یا چند مورد چکهای غیر قابل پرداخت و ناقص. این کد همچنین ممکن است برای معین نمودن موراد بد حسابی در نتیجه تسویه حسابهای پیشین استفاده شود. 

 

دسته بندی 3 بازارهای پر ارزش معاوضه خارجی ، بازاهای پولی و مشتقات

MT

نام MT

هدف

300

تایید معاوضه خارجی

تایید اطلاعات توافق شده میان خریدار و فروشنده در مورد پول رایج آنها

303

Forex / ساختار اختصاصی به موارد پول رایج

ساختار مربوط به معملات مسدود شده

304

تایید / ساختار معاملات شخص ثالث

تایید و یا هدایت تسویه حساب معاملات ارزی شخص ثالث خارجی

305

تایید ویژگیهای پول رایج خارجی

تایید اطلاعات توافق شده در خرید و فروش پولهای رایج

306

تایید ویژگیهای پول رایج خارجی

تایید اطلاعات توافق شده در خرید و فروش ویژگیهای پولهای رایج بیگانه

307

تایید / ساختار دهی به معاملات EX شخص ثالث

تایید و یا هدایت تسویه حساب داد و ستد ارز خارجی شخص ثالث

308

هدایت تسویه حساب خالص / ناخالص معاملات FX شخص ثالث

اطلاع رسانی در خصوص اینکه کدام بخش از داد و ستدی که در منطقه شخص ثالث صرت گرفته خالص و کدام بخش ناخالص بوده است.

MT

نام MT

هدف

320

وام تثبیت شده / تایید سپرده گذاری

تایید بخشی از قرارداد که مربوط به وام ثابت  و تراکنش سپرده می باش.

321

هدایت تسویه حساب بدهی و یا سپرده شخص ثالث

تایید جزیات داد و ستد و هدایت تسویه حساب یک وام و یا سپرده با شرایط ثابت توسط موسسه مالی شخص ثالث

330

تماس / توجه

تایید وام / سپرده

تایید بخشی از قرارداد که مربوط به تراکنش تماس / توجه وام / سپرده است.

340

ارسال تایید نرخ توافق شده

تایید جزیات مربوط به توافق نرخ ارسالی

341

ارسال تایید نرخ تسویه حساب توافق شده

تایید جزئیات تسویه حساب مربوط به توافق نرخ ارسالی

350

تایید پرداخت سود وام / سپرده

تایید پرداخت سود وام / سپرده

360

تایید مشتقات نرخ سود پول رایج واحد

تایید جزئیات مربوط به مشتقات نرخ سود پول رایج واحد مانند SWAP, CAP,Collar  و یا FLOOR

361

تایید عبور از نرخ سود پول رایج swap

تایید جزئیات مربوط به نرخ سود پول رایج تراکنش swap

362

تنظیم مجدد نرخ سود / تایید پرداخت

تایید و یا توصیه تنظیم مجدد نرخ سود شناور به نرخ سود پول رایج Cross و یا به یک پول رایج واحد در مشتقات تراکنش و یا پرداخت سود در انتهای دوره سود

364

انقضاء مشتقات نرخ سود پول رایج واحد / تایید قسط بندی مجدد

تایید جزئیات انقضاء کامل و یا بخشی از نرخ سود پول SWAP, cap, collar , floor  و یا قسط بندی مجدد نرخ سود مشتقات

365

انقضاء نرخ سود پول رایج  swap/ تایید قسط بندی مجدد

تایید جزئیات انقضاء کامل و یا بخشی از نرخ سود پول SWAP از یک cross  و یا قسط بندی مجدد نرخ سود مشتقات

380

دستور نرخ معاوضه پول خارجی

دستورات مربوط به خرید و یا فروش مقدار معینی از پول رایج

381

تایید دستور نرخ معاوضه پول خارجی

تایید اجرای دستور FX که قبلا ارسال شده است.

 

دسته بندی 4 نامه های نقد و مجموعه

MT

نام MT

هدف

400

توصیه برای پرداخت

توصیه برای پرداخت به صورت مجموعه و یا بخشی . همچنین کنترل مراحل تسویه حساب نیز می باشد

405

مجموعه تمیز

ساختارهای انتقال مالکیت برای بدست آوردن پرداختها در شرایط خاص. این پیغام تنها در حالت مجموعه تمیز بکار می رود و از داکیومنت های مالی از قبیل صورت حسابهای مورد قبول و یا قبول نشده از مبادلات ارز و سند بدهی حمایت می کند.

410

تایید

تایید رسید یک مجموعه. این عبارت همچنین در حالتی بکار می رود که بانک جمع اوری کننده قصد نداشته باشد که بر مبنای ساختارهای جمع آوری عمل نماید/.

412

توصیه برای پذیرش

اطلاع به بانک واگذارکننده از پذیرش یک و یا چند برات ها بر مبنای ساختار مجموعه

416

توصیه برای عدم پرداخت / عدم پذیرش

توصیه برای عدم پرداخت / عدم پذیرش بر مبنای یک مجموعه دریافت شده قبلی

420

ردیابی

استعلام در مورد داکیومنت های مجموعه ؟

422

توصیه برای پرداخت و یا عدم پرداخت چک و درخواست ساختارها

توصیه برای بانگ واگذار کننده برای یک و یا چند داکیومنت مجموعه که معمولا به همراه یک و یا چند درخواست دیگر است.

430

اصلاح ساختارها

اصلاح ساختار مجموعه ها

450

توصیه اعتبار نامه نقدی

تایید اینکه مقدار نقدی نامه ها که دریافت شده است تحت شرایط (بر اساس آخرین پراخت)

455

توصیه تنظیم اعتبار نامه های نقدی

توصیه به صاحب حساب در مورد تنظیمات صورت گرفته در حساب ( مربوط به اعتبار گذشته برای هر نامه )

456

توصیه برای برگرداندن چک

توصیه به صاحب حساب که داکیومنت های مالی که شامل نامه های نقدی می باشد به دلایل ذکر شده در توصیه ها برگشت خورده است.

 

دسته بندی 5 امنیت بازارها

MT

نام MT

هدف

500

ساختار ثبت

ساختار دهی به ثبت نام، تغییر ثبت نام و یا ثبت نام مجدد ساختار مالی در مرکز ایجاد ثبت

501

تایید ثبت و یا اصلاح

تایید ثبت نام، تغییر ثبت نام و ثبت نام مجدد شخص ذینفع یا سهام دار با ایجاد ثبت

502

دستور خرید و یا فروش

ساختار خرید و یا فروش مقدار معینی از ساختار مالی خاص تحت شرایط خاص

503

طلب وثیقه

درخواست وثیقه جدید و یا وثیقه اضافی و یا برگشت وثیقه

504

پیشنهاد وثیقه

پیشنهاد وثیقه جدید و یا اضافی

505

جایگزین کردن وثیقه

پیشنهاد و یا درخواست جایگزین نمودن وثیقه گذاشته شده

506

شرح وثیقه و هزینه ها

تهیه جزئیات ارزش گذاری وثیقه و هزینه ها

507

شرایط وثیقه و تایید مراحل

تایید شرایط درخواست وثیقه ، پیشنهاد وثیقه و یا پیشنهاد / درخواست جایگزینی وثیقه

508

پیشوند مکان تایید

گزارشات تحرکات ؟ در میان دارندگان

509

پیام شرایط معامله

تهیه گزارش از شرایط داد و ستد های اجرا شده

510

شرایط ثبت نام و مراحل تایید

تایید شرایط ساختار ثبت نام و یا اصلاح آن

 

 

 

513

تایید مشتری برای اجرا

تهیه اطلاعات خلاصه و اولیه در مورد داد و ستد امنیتی. برای مثال یک داد و ستد بلاک شده که قبل از تایید نهایی اختصاص داده شده است.

514

ساختار اختصاص داد و ستد

ساختار اختصاص داد و ستد های مسدود شده

515

تایید خرید و فروش توسط مشتری

تهیه جزئیات حساب ساخار مالی خریداری شده و یا فروخته شده بوسیله ارسال کننده در یک سو یا دریافت کننده و یا مشتری . که ممکن است جزئیات پرداخت خرید و یا فروش را نیز بیان نماید. و ممکن است توسط سرویس ETC ارسال شده باشد

516

تایید وامهای امنیتی

تایید جزئیات وام امنیتی ، شامل وثیقه تهیه شده. همچنین تایید جزئیات بخشی از فراخوان و یا برگشت قطع شدن وام ؟

517

اظهار قطعی داد و ستد

تایید مثبت جزئیات تایید / یادداشت قرارداد دریافت شده پیشین

518

تایید داد و ستد امنیت گوشه بازار

تایید جزئیات داد و ستد و موارد ضروری . این مورد برای شرکاء داد و ستد گذاشته می شود.

519

اصلاح جزئیات مشتری

ساختار دادن به اصلاح جزئیات مشتری در بخش ثبت

524

ساختار موقعیت داخلی

ساختار دادن به حرکات امنیتی در طول هلدینگ

526

پیغام امنیتی قرض دادن / قرض گرفتن عمومی 

درخواست قرض کردن امنیتی و اعلام اینکه برگشت و یا تماس مجدد از امنیت پیشین خارج از وام است. این کد ممکن است همچنین برای لیست کردن امنیت های موجود برای قرض دادن استفاده گردد/

527

ساختار وثیغه سه وجهی

اجرا نمودن عملیات خاصی بر مدیریت داد و ستد وثیقه

528

ساختار برقراری ETC در سمت مشتری

این کد توسط تامین کننده ETC ارسال می گردد که اطلاعات برقراری ارتباط با یک فرد مسئول و یا آژانس خاص در مورد داد و ستد در سمت مشتری را مخابره می نماید.

 

529

ساختار برقراری ETC در سمت بازار

این کد توسط تامین کننده ETC ارسال می گردد که اطلاعات برقراری ارتباط با یک فرد مسئول و یا آژانس خاص در مورد داد و ستد در سمت بازار را مخابره می نماید.

530

دستور مراحل داد و ستد

درخواست برای اصلاح مراحل نشانگر و دیگر اطلاعات مغایر

535

شرایط هلدینگ ها

گزارش دادن در یک زمان مشخص ،در مورد تعداد و نشانگر امنیت ها و هلدینگ های دیگر که ارائه دهنده خدمت برای صاحب حساب نگهداشته است

536

شرایط داد و ستد ها

تامین جزئیات در مورد افزایش و یا کاهش هلدینگ ها که در طول زمان خاصی رخ داده است.

537

شرایط داد و ستد های معوق

تامین جزئیات در مورد افزایش معوق  و یا کاهش هلدینگ ها که در طول زمان خاصی رخ داده است.

538

شرایط توصیه های موقعیت داخلی

تامین جزئیات در مورد افزایش و یا کاهش هلدینگ ها که در طول زمان خاصی رخ داده است.

540

دریافت رایگان

ساختار دادن به یک رسید از ساختارهای مالی بصورت رایگان. این کد ممکن است برای درخوست لغو و یا توصیه مجدد یک ساختار استفاده گردد.

 

541

دریافت در مقابل پرداخت

ساختار دادن به یک رسید از ساختارهای مالی در مقابل پرداخت. این کد ممکن است برای درخوست لغو و یا توصیه مجدد یک ساختار استفاده گردد.

542

ارسال رایگان

ساختار دادن به ارسال یک رسید از ساختارهای مالی بصورت رایگان. این کد ممکن است برای درخوست لغو و یا توصیه مجدد یک ساختار استفاده گردد.

543

ارسال در مقابل پرداخت

ساختار دادن به ارسال یک رسید از ساختارهای مالی در مقابل پرداخت وجه. این کد ممکن است برای درخوست لغو و یا توصیه مجدد یک ساختار استفاده گردد.

544

دریافت تایید رایگان

تایید یک رسید از ساختارهای مالی در مقابل پرداخت وجه. این کد ممکن است برای درخوست لغو و یا توصیه مجدد یک ساختار استفاده گردد.

545

دریافت در مقابل تایید پرداخت

تایید یک رسید از ساختارهای مالی در مقابل پرداخت وجه. این کد ممکن است برای لغو و یا معکوس نمودن یک تایید بکار برود.

546

تایید ارسال رایگان

تایید یک رسید از ساختارهای مالی بصورت رایگان. این کد ممکن است برای لغو و یا معکوس نمودن یک تایید بکار برود.

547

ارسال در مقابل تایید پرداخت

تایید یک رسید از ساختارهای مالی در مقابل پرداخت وجه. این کد ممکن است برای لغو و یا معکوس نمودن یک تایید بکار برود.

548

وضعیت تسویه و تایید مراحل

تایید شرایط ساختار تسویه و یا پاسخ به درخوست لغو

549

درخواست برای تسویه / تایید مراحل

پیام درخواست تسویه و یا یک شرایط

558

شرایط وثیغه سه وجهی و تایید مراحل

تایید نتایج و شرایط و شرایط وثیغه مجدد و پیشنهاد جابجایی وثیغه

559

تایید پرداخت آژانس

اعلام اضافه نمودن درآمد و مراحل بازخرید و یا ترکیبی از هر دو

564

اعلام عملیات همکاری

تامین جزئیات برای صاحب حساب در مورد عملیات همکاری و انتخاب در دسترس برای صاحب حساب. همچنین تامین جزئیات برای صاحب حساب در مورد تاثیر عملیات همکاری بر روی حساب نقدی و یا ذخیره امن به طور مثال محاسبه کلی

565

ساختار عملیات همکاری

ساختار دادن به سرپرست در تصمیم سرمایه گذاری که توسط صاحب حساب در مورد یک عملیت همکاری گرفته شده است

566

تایید عملیات همکاری

تایید برای صاحب حساب که امنیت و / یا نقد بدهکار / بستانکار شده است در نتیجه یک عملیات همکاری  

567

شرایط عملیات همکاری و تایید مراحل

مشخص نمودن شرایط و یا تغییر در شرایط در نتیجه یک عملیات همکاری مربوط به داد وستد که قبلا توسط صاحب حساب و یا از طرف صاحب حساب انجام شده است

568

نقل نمودن عملیات همکاری

تامین ساختارهای پیچیده و یا نقل نمودن جزئیان مربوط به یک عملیات همکاری

569

شرایط هزینه و وثیقه سه وجهی

تهیه جزئیات ارزش وثیقه و هزینه

574

لیست صاحبان سود IRS 1441 NRA-IRS

تهیه اطلاعات صاحب حساب یا در آمد ؟ برای یک دوره زمانی میان واسطه و آژانس نگهدارنده ؟

574

IRS 1441 NRA فرم W8-BEN

گواهی شرایط خارجی صاحب سود برای مالیات امریکا ؟

575

گزارش فعالیتهای ترکیبی

گزارش تمام عملیات امنیتی و نقدی برای ترکیب حسابهای نقدی و نگهداری امنیتی ؟

576

شرایط سفارشات باز

تهیه جزئیات سفارش خرید و یا فروش وسایل در زمان معین که توسط خریدار تایید شده است اما تاکنون اجرا نشده است.

577

شرایط اعداد

تهیه گواهیهای شماره های امنیتی

578

 

توصیه به صاحب حساب که یکی از شرکا یک ساختار تسویه را برای حساب صاحب حساب ارائه داده است.

579

اعداد گواهینامه

جایگزینی و یا تهیه فیلد "شماره گواهی" در پیغام اولیه به طور مثال MT577

581

پیغام تنظیم وثیقه

ادعا نمودن و یا عنوان نمودن تغییر در مقدار وثیقه که برای امنیت وام و یا دلایل دیگر نگهداشته شده است

582

اعلام و یا تصدیق تاییده کننده

اعلام تائید پرداخت هزینه بابت دریافت کننده و یا امنیت دریافت شده که به عهده پرداخت کننده می باشد. این کد همچنین ممکن است برای توصیه اینکه هزینه و یا امنیت توسط ارسال کننده به نفع دریافت کننده بخشیده شده است.

584

اظهار داد و ستد های معوق ETC

تهیه شرایط و جزئیات داد و ستد های اجرا شده که تاکنون تایید و یا مطابقت داده نشده است

586

 

تهیه جزئیات ؟ تسویه معوق

587

ساختار رسید سپرده

ساختار دادن به اعلام و یا آزاد نمودن رسید  سپرده از سهام عمومی و یا تبدیل یک نوع از رسید سپرده به نوع دیگر

588

تایید رسید سپرده گذاری

تایید اعلام و یا ازاد نمودن رسید سپرده گذاری از سهام معمولی و یا تبدیل یک نوع از سپرده به نوع دیگر 

589

شرایط رسید سپرده گذاری و مراحل تایید

تایید شرایط و یا تغییر در شرایط رسید سپرده گذاری

 

دسته بندی 6 بازار جواهرات فلزات گرانبها

MT

نام MT

هدف

600

تایید داد و ستد فلزات گرانبها

تایید جزئیات داد و ستد فلز گرانبها و شرایط تسویه

601

تایید ویژگیهای فلزات گرانبها

تایید جزئیات ویژگیهای قرارداد یک فلز گرانبها

604

سفارش ارسال / فلزات گرانبها

اعلام دریافت کننده به انتقال دهنده بوسیله دفتر ورود؟ یا بصورت ارسال فیزیکی یک نوع خاص و تعداد خاصی از یک فلز گرانبها به یک شریک خاص

605

اعلامیه رسیدن فلزات گرانبها

اعلام به دریافت کننده در مورد معوق بودن انتقال بوسیله دفتر و یا انتقال فیزیکی یک نوع خاص و تعداد خاصی از یک فلز گرانبها

606

توصیه بدهکار کردن فلزات گرانبها

توصیه به دریافت کننده از یک بدهی به حساب یک فلز

607

توصیه اعتبار فلزات گرانبها

توصیه به دریافت کننده از یک اعتبار به حساب یک فلز

608

شرایط حساب یک فلز

تهیه تمام جزئیات ثبت های حساب یک فلز

609

شرایط قرارداد فلزات

تعیین نمودن تمام قراردادهای تسویه نشده فلزات از یک تاریخ خاص که تاییدیه تغییر نموده است

643

اعلام بازسازی مجدد/ پایین کشیدن؟

تهیه اعلامیه بدهکار مبنی بر درخواست تمدید زمان داده شده

644

توصیه نرخ و میزان ثابت شده

تعیین نرخ بهره  و در صورت قابل اجرا بودن نرخ معاوضه برای دوره بهره بعدی

645

توصیه مزد طلب

تعیین مزد ثابت و متغیر مربوط به یک موسسه بر علت دریافت کننده

646

پرداخت سود اصلی

توصیه پرداخت و یا پرداخت مجدد بهره اصلی در یک تاریخ معین که مربوط به هیچ تمدیدی نباشد.

649

پیغام عمومی موسسه اتحادیه

برقراری ارتباطات مربوط به موسسه اتحادیه که هیچ پیغامی معین نشده است

 

دسته بندی 7 اعتبارات و گارانتی مستند

MT

نام MT

هدف

700

صدور اعتبار مستند

معین نمودن شرایط یک اعتبار مستند

701

صدور اعتبار مستند

شرایط یک کد MT700 برای زمینه های 45a,46a ,47a

 

 

 

705

توصیه اولیه اعتبار مستند

تهیه توصیه خلاصه از یک اعتبار مستند برای جزئیاتی که دنبال خواهد شد

707

اصلاح اعتبار مستند

اطلاع به دریافت کننده از اصلاح شرایط یک اعتبار مستند

710

توصیه یک اعتبار مستند بانک سوم

توصیه به دریافت کننده از شرایط یک اعتبار مستند

711

توصیه یک اعتبار مستند بانک سوم

ادامه کد سویفت MT710  برای زمینه های 45a,46a,47a

720

انتقال یک اعتبار مستند

توصیه به انتقال دهنده از یک اعتبار مستند ، یا یک بخش وابسته ۀن به بانک توصیه کننده ذینفع دوم

721

انتقال یک اعتبار مستند

ادامه کد سویفت MT720 برای فیلدهای 45a,46a, 47a

730

تایید

تایید رسید پیغام اعتبار مستند که ممکن است معین نماید که پیغام بر مبنای ساختار ارسال شده است. همچنین ممکن است برای حساب بانک و یا قبول و یا رد اعتبار مستند استفاده شود.

732

تایید تسویه

تایید اینکه اعتبار مستند دریافت شده حاوی اختلاف برداشته شده است

734

تایید برگشت

درخواست دریافت کننده برای پذیرش درخواست تایید پرداخت (ها) و یا مذاکرات بر مبنای اعتبار مستند

740

مجاز نمودن تایید

درخواست از دریافت کننده برای درخواست تایید پرداخت و یا مذاکره تحت یک اعتبار ثبت شده

742

اعلام تایید مجدد

تهیه تایید درخواست از بانک تایید کننده که مجازبرای تایید ارسال کننده و یا شعبه های آن برای پرداختها / مذاکرات شده است.

MT

نام MT

هدف

747

اصلاح مجاز کردن تایید

اطلاع به بانک تایید کننده در مورد شرایط اعتبار ثبت شده ، مربوط به اجازه تایید

750

تایید مورد اختلاف

تایید اختلافات و درخواست اجازه در مورد داکسومنت هاس ارائه شده که مطابق با شرایط داکیومنت اعتباری نیستند.

752

مجاز نمودن پرداخت، قبول یا مذاکره

تایید بانکی که درخواست تایید پرداخت، قبول ، مذاکره یا پذیرش پرداخت یک خسارت معوق، نموده است که ارائه اسناد انجام شده ، علی رقم اختلافات ، ؟؟؟

754

تایید پرداخت/ قبول / مذاکرات

تایید اینکه داکیومنت ها بر طبق شرایط داکیومنت اعتباری ارائه شده و بر مبنای ساختار ارائه شده است. این مدل از پیغام برای پرداخت / مذاکره کاربرد دارد.

756

تایید. پرداخت و یا بازپرداخت

تایید پرداخت و یا باز پرداخت بر اساس داکیومنت های اعتباری که در آن هیچ ساختار خاصی برای باز پرداخت و یا پرداخت ارائه نشده است

760

گارانتی / Stand by LC

اعلام و یا درخواست ارائه گارانتی و یا Stand by LC

767

گارانتی / اصلاح Stand by LC

اصلاح گارانتی یا Standby LC که قبل درخواست شده بود که ارسال کننده درخواست اصلاح آنرا قبلا داده بود

768

تایید یک گارانتی / پیغام Standby LC

تایید رسید گارانتی / پیغام Stand LC که در واقع معین می نماید که عملیات صورت گرفته بر مبتای ساختار بوده است

769

تایید کاهش یا آزاد نمودن

تایید اینکه یک بانک بدهی خود تحت گارانتی خاصی را آزاد نموده است

 

دسته بندی 8 چکهای مسافرتی

MT

نام MT

هدف

800

تایید تسویه و فروش T/C

تهیه جزئیات فروش و تسویه حساب برای فروش چک های مسافرتی توسط یک موسسه فروش

801

تایید فروش چند گانه T/C

تهیه جزئیات (به استثنای جزئیات توسیه حساب) از فروش چکهای مسافرتی در شرایطی که اطلاعات طولانی هستند یا سامل اطلاعات از چند آزانس می باشند.

802

تایید تسویه T/C

تهیه جزئیات تسویه حساب فروش چند گانه چکهای مسافرتی

810

درخواست بازپرداخت T/C

درخواست صادر کننده بنا به ادعا برای بازپرداخت چکخای مسافرتی گم شده و یا دزدیده شده. ممکن است برای درخواست اجازه بازپرداخت نیز بکار برود.

812

اجازه بازپرداخت T/C

اجازه، رد کردن و یا به تاخیر انداختن بازپرداخت چکهای دزدیده شده و یا گم شده را به طور کامل و یا بخشی از آنها را

813

تایید بازپرداخت T/C

تایید و محاسبه برای یک بازپرداخت اجازه داده شده به یک درخواست. همچنین ممکن است مقداری که باید برای آژانس بازپرداخت کننده تایید شود را معین نماید.

820

درخواست ذخیره T/C

درخواست برای جایگزین نمودن ذخیره چکهای مسافرتی
آژانس فروشنده

821

اضافه به موجودی T/C

تهیه اطلاعات کلی در مورد انتقال چکهای مسافرتی

822

اعتماد به رسید تایید

تایید رسید انتقال چکهای مسافرتی از صادر کننده

823

انتقال موجودی T/C

تایید صادر کننده به انتقال یک سری چکهای مسافرتی خاص ذخیره شده از یک آژانس فروش به آژانس دیگر

824

تغییر ساختار / لغو موجودی T/C

اطلاع به صادر کننده تغییر ساختار / لغو موجودی چکهای مسافرتی که توسط آژانس فروش نگهداری می شود. همچنین می تواند درخواست یک آژانس فروش برای کنسل / خراب نمودن موجودی چکهای مسافرتی باشد.

 

دسته بندی 9 مدیریت پول نقد و وضعیت مشتری

MT

نام MT

هدف

900

تایید بدهی

اطلاع به صاحب حساب در مورد بدهی حساب ایشان

910

تایید اعتبار

اطلاع به صاحب حساب در مورد اعتبار حساب ایشان

920

پیغام درخواست

درخواست موسسه سرویس حساب برای ارسال کدهای MT940, 942,950

935

تایید نرخ معاوضه

اطلاع به دریافت کننده نرخ معاوضه عمومی یا نرخ معاوضه ای که به یک حساب خاص اختصاص داده شده است بجز یک تماس / توجه دادن به بدهی / سپرده حساب

940

پیغام وضعیت مشتری

ایجاد تراز و جزئیات داد و ستد یک حساب به یک موسسه مالی از طرف صاحب حساب

941

گزارش تراز

ایجاد اطلاعات تراز یک حساب به موسسه مالی از طرف صاحب حساب

942

گزارش داد و ستد موقت

تهیه جزئیات تراز و داد وستد یک حساب. برای یک دوره زمانی معین برای یک موسسه مالی از طرف صاحب حساب

950

پیغام وضعیت

تهیه جزئیات تراز و داد وستد از یک حساب برای صاحب حساب

970

وضعیت شبکه بندی ؟

تهیه جزئیات داد و ستد و تراز وضعیت شبکه بندی بر اساس ثبت سیستم شبکه بندی

971

گزارش تراز شبکه بندی

تهیه اطلاعات تراز برای وضعیت شبکه بندی

972

شرایت موقت شبکه بندی

اعلام تراز موقت و جزئیات داد و ستد وضعیت شبکه بندی بر اساس ثبت سیستم شبکه بندی

973

پیغام درخواست شبکه بندی

درخواست کدهای Mt971 , 972 که شامل آخرین اطلاعات در دسترس می باشد

985

استعلام وضعیت

درخواست کد MT986

986

گزارش وضعیت

تهیه اطلاعات تجاری مرتبط در مورد یک مشتری و یا موسسه

 

 دسته بندی n  - پیغامهای معمولی گروه

MT

نام MT

هدف

N90

اعلام شارژها ، بهره ها و تنظیمات دیگر

اعلام به صاحب حساب در مورد شارژها، یهرها و تتظیمات دیگر روی حساب ایشان

N91

درخواست برای پرداخت شارژها، بهره ها و هزینه های دیگر

درخواست پرداخت شارژها ، بهره و هزینه های دیگر

N92

درخواست برای لغو

درخواست دریافت کننده برای درنظر گرفتن لغو پیغام معین شده در درخواست

N95

استعلام ها

درخواست اطلاعات مربوط به پیغام قبلی یا اصلاحات در پیغام قبلی

N96

پاسخها

پاسخ به  استعلام کد  MT n95 یا  MT n92 درخواست برای لغو یا پیغامهای دیگری که نوع خاصی از پیغام برای پاسخ آنها بیان نشده است

N98

پیغام اختصاصی

شامل فرمت تعیین شده و موافقت شده بین استفاده کننده و پیغامهای دیگری که وجود نداشته اند

N99

پیغام با فرمت آزاد

شامل اطلاعات برای پیغامهایی که نوع خاصی برای آنها تعیین نشده است.

 

طراحی سایت
يكشنبه 31 شهريور 1398.
تاریخ شمسی :
Sep 22 2019.
تاریخ میلادی :
JoomShaper