شرکت با مسئولیت محدود (LLC) چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود (LLC) چیست؟

 شرکت با مسئولیت محدود نوعی ساختار کسب و کار است که ویژگیهای مالکیت انحصاری و شرکت را با هم دارد. شرکت با مسئولیت محدود واجد شرایط نپرداختن مالیات همانند مالکیت انحصاری و شرکت است اما همانند یک شرکت، مسئولیت مالکان را نیز محدود می نماید.

 

در حالی که شرکت با مسئولیت محدود یک نهاد مجزا تلقی نمی گردد، شرکت مالیات نمی پردازد و یا زیان نمی پذیرد. در عوض، مالکان که باید سود و زیان بر بازده مالیات بر درآمد شخصی شان را گزارش کنند، این کار را انجام می دهند. با این وجود، اعضای شرکت با مسئولیت محدود، در نتیجه عنوانِ با مسئولیت محدود، درست همانند شرکتها، از مسئولیتهای شخصی مصون هستند.

 

شرکتها با مسئولیت محدود در کل 50 ایالت و بخش کلمبیا شناخته می شوند. در بیشتر ایالت ها هر نوع کسب و کاری می تواند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهد در حالی که ممکنست طبق بعضی از قوانین ایالتی حداقل دو عضو برای تشکیل یک شرکت لازم باشد.

 

مزایای یک شرکت با مسئولیت محدود

 اعضای یک شرکت با مسئولیت محدود در برابر مسئولیت مصونیت دارند. آنها نمی توانند مسئول زیان ها، بدهی ها و اعتبار تجاری شرکت باشند و آنها نمی توانند دارایی های شخصی خود ( مانند خانه و یا ماشین) را از بدهکاران بدست آورند.

 

  • شرکت ها با مسئولیت محدود در انتخاب هر شکل از توزیع سود آزاد هستند و ضرورت ندارد که توزیع سود به نسبت مالکیت بین اعضای مختلف صورت گیرد.

 

  • شرکت ها با مسئولیت محدود ضرورت قانونی برای انجام جلسات رسمی، نگهداری صورتجلسه جلسات و یا ثبت تصمیمات ندارند.

 

  • از امتیازات مشابه یک شرکت، بدون انجام تشریفات تشکیل شرکت، برخوردار است.

 

  • اصول نپرداختن مالیات اعمال می شود و خود شرکت مالیات نمی پردازد مگر اینکه بخواهد با آن همانند یک شرکت معمولی رفتار شود. اعضای شرکت کلیه سودها، زیان ها و هزینه های شرکت را محاسبه می کنند. اعضاء باید درآمدها را در بازده مالیات فردی نشان بدهند و متعاقباً مالیات ها را بپردازند. این امر از دوبار پرداخت مالیات از طریق پرداخت مالیات شرکت همراه مالیات بر درآمد فردی جلوگیری می کند.

 

معایب یک شرکت با مسئولیت محدود

 هرچند امتیازات عمدتاً به نفع کسب و کارهای کوچک است اما ممکنست جنبه های خاصی از شرکت با مسئولیت محدود نامطلوب باشد. چنین چیزی برای سازمانهای بزرگتر مصداق دارد. برخی از معایب یک شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

 

  • شرکت ها با مسئولیت محدود عمر محدودی دارند و وقتی که یکی از اعضای شرکت فوت می کند و یا شرکت با ورشکستگی روبرو می شود معمولاً منحل می گردد.

 

  • شرکت ها با مسئولیت محدود نمی توانند عمومی باشند. چون سهام یا سهامدار ندارند. به همین دلیل، انتشار سهام به کارکنان از طریق گزینه های موجود امکان پذیر نمی باشد.

 

  • حتی با وجود اینکه کار دفتری و مشکلات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود به میزان قابل توجهی کمتر از یک شرکت است اما تشکیل آن با این حال پیچیده تر از یک شراکت یا مالکیت انحصاری است.

 

در بیشتر ایالت ها، یک شرکت با مسئولیت محدود را فقط با بایگانی " اساسنامه سازمان" و پرداخت هزینه لازم بایگانی می توان بوجود آورد. این سند را می توان " گواهی سازمان" یا " گواهی تأسیس" نیز نامید. بعضی از ایالت ها یک شرط اضافی دارند، اینکه قصد خود را منتشر کنند و یک شرکت با مسئولیت محدود در یک روزنامه محلی بوجود آورند. بخش دیگرِ تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، موافقتنامه اجرایی است که در بیشتر ایالت ها اجباری نیست اما به شدت توصیه می گردد. این سند بروشنی حقوق و مسئولیت های صاحبان شرکت با مسئولیت محدود را بیان می کند.

طراحی سایت
يكشنبه 31 شهريور 1398.
تاریخ شمسی :
Sep 22 2019.
تاریخ میلادی :
JoomShaper