دوره های آموزشی

 

نام دوره

 

دوره کارشناس حرفه ای بازرگانی خارجی   (مشاهده تراکت دوره)            یکشنبه ها و سه شنبه ها

 

دوره شبیه سازی بازرگانی بین المللی   (مشاهده تراکت دوره)

 

 دوره شبیه سازی بازرگانی بین المللی (پیشرفته)

 

دوره تربیت مدیر بازرگانی خارجی

 

دوره مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی (غیر حضوری)

 

دوره اینکوترمز 2010

 

 

JoomShaper