دوره های آموزشی

 

نام دوره

 

دوره کارشناس حرفه ای بازرگانی خارجی   (مشاهده تراکت دوره)

 

دوره شبیه سازی بازرگانی بین المللی   (مشاهده تراکت دوره)

 

 دوره شبیه سازی بازرگانی بین المللی (پیشرفته)

 

دوره تربیت مدیر بازرگانی خارجی

 

دوره مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی (غیر حضوری)

 

دوره اینکوترمز 2010

 

 

JoomShaper